message-icon

Aby kontynuować otwórz link
aktywacyjny w mailu, który do
Ciebie wysłaliśmy.

Wróć na strone erpxt.pl

Comarch ERP e-Sklep

Poznaj ofertę dla sprzedawców internetowych

Kogo dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od stycznia 2018 r. comiesięczny obowiązek wysyłania plików JPK_FA nałożony zostanie na mikroprzedsiębiorstwa, czyli wszystkie firmy które zatrudniają do 10 pracowników i nie przekraczające rocznego obrotu 2 Milionów Euro.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?


Jednolity Plik Kontrolny to zbiór szczegółowych danych zawierający informacje o operacjach gospodarczych prowadzonych przez firmę. Celem wprowadzenia JPK jest uproszczenie kontroli podatkowych.

Informacje te muszą być generowane oraz przesyłane w formie elektronicznej – w dokładnie określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Najczęściej przedsiębiorcy wybierają programy do zarządzania przedsiębiorstwem, które pozwalają wygenerować je automatycznie z listy faktur.

Uwaga! Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek generowania oraz przesyłania plików JPK od stycznia 2018 roku.

Łatwa weryfikacja poprawności pliku JPK w Comarch ERP XT

Comarch ERP XT jest gotowy na Jednolity Plik Kontrolny i umożliwia weryfikację poprawności danych generowanych plików oraz walidację podczas ich generowania. Wszystkie ważne dane na temat Twojej firmy przechowywane są w jednym systemie, co gwarantuje ich bezpieczeństwo.

Zobacz instrukcję wideo jak szybko tego dokonać!

 

Co grozi za niewysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Potencjalne sankcje za brak przekazania JPK
Rodzaj i wysokość sankcji, które mogą być nałożone na podatników za brak przekazania JPK do właściwych organów podatkowych uzależniony jest od sytuacji, czy obowiązek ten wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a
Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji raportowania co miesiąc (bez wezwania) struktury JPK_VAT.

UWAGA! Warunkiem koniecznym przypisania podatnikowi odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) jest wykazanie umyślności działania podatnika. W rezultacie, jeżeli przekazanie organom podatkowym JPK na żądanie lub przesłanie JPK_VAT jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od podatnika (np. brak możliwości przesłania JPK_VAT z powodu awarii serwerów Ministerstwa Finansów), to na podatnika nie może zostać nałożona kara grzywny.